Workshop vroegsignalering armoede en schulden

Workshop vroegsignalering schulden

Signalen herkennen die duiden op financiële problemen

Locatie Op eigen locatie of Nibud
Duur Een dagdeel (3,5 uur)
€ 305,00 BTW vrij

Op eigen locatie: € 1480,- btw-vrij

Workshop vroegsignalering  schulden

Het Nibud biedt de workshop vroegsignalering schulden voor professionals en vrijwilligers met als doel het vroegtijdig signaleren van schulden én het aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen en andere regelingen voor minima in de gemeente.

Inhoud workshop

Vrijwilligers en sociale professionals kennen uw inwoners. Ze spreken met ze en ze komen mogelijk bij de mensen thuis. Ze ondersteunen het huishouden bij de opvoeding van de kinderen, bij gezondheidsproblemen of bij andere zaken. Ze weten veel van de thuissituatie van de hulpvrager. Soms ook dat mensen in de financiële problemen zitten.

Hoe sneller hulpverleners hier iets aan kunnen doen, hoe groter de kans om financiële problemen op te lossen. Het is echter voor deze groep hulpverleners niet altijd eenvoudig om schulden vroegtijdig te signaleren en dan ook nog eens bespreekbaar te maken. Deze workshop helpt daarbij.

Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen is belangrijk. Het maakt de aanpak vaak makkelijker en de impact voor de schuldenaar blijft beperkt. Ook de maatschappelijke schade is kleiner als de schulden in een vroeg stadium geregeld kunnen worden.

Voorkomen is beter dan genezen: vroegsignalering

Bij vroegsignalering gaat het om het herkennen, in een zo vroeg mogelijk stadium, van signalen die duiden op financiële problemen en het in beeld te brengen van die problemen.

Hierdoor is 'outreachende' hulpverlening mogelijk; een hulpverlener probeert contact te leggen met iemand die nog geen hulpvraag heeft neergelegd. Of zich misschien zelfs nog niet bewust is van het feit dat hij een probleem heeft. In dit stadium kunnen kleine interventies al het gewenste effect hebben.

Onderwerpen

 • Schulden vroegtijdig te signaleren
 • Gevolgen van schulden
 • Oorzaken, signalen en risicogroepen
 • Inkomensondersteunende en minimaregelingen aanvragen
 • Doorverwijzen en sociale kaart
 • Problemen bespreekbaar maken
 • Motiverende gespreksvoering

Deelnemers ontvangen de factsheet ‘vroegsignalering armoede en schulden’ van het Nibud

Voor wie

De workshop vroegsignalering  schulden is ontwikkeld  voor professionals en vrijwilligers in het sociale domein:

 • Het wijkteam
 • De gemeente
 • Schuldhulpverlening
 • Thuisadministratie
 • Formulieren brigade of post sorteer groepen
 • Sociaal Juridisch loket
 • Onderwijs en jeugdzorg
 • Welzijnswerk en maatschappelijke opvang
 • Werk en inkomen
 • Woningbouw

Mogelijke docent: Ineke Jochemsen

 

Open inschrijving, in company of op maat

Deze training wordt ook in company aangeboden. Ook kan de training op uw wensen afgestemd worden. In company op aanvraag.

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met het opleidingssecretariaat: opleidingen@nibud.nl, 030-23 91 392.


Het Nibud is het enige onafhankelijke instituut in Nederland dat al 40 jaar onderzoek doet naar financieel gedrag van consumenten. Al deze kennis zit verwerkt in onze trainingen. Onze Nibud-methoden zijn bewezen succesvolle preventietechnieken ter voorkoming van financiële problemen. Met een training van het Nibud krijgt u de meest actuele inzichten op het gebied van uitgavencijfers, bestedingspatronen en competenties voor financiële zelfredzaamheid.

CRKBO geregistreerd 

Het Nibud is als opleidingsinstituut geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Hierdoor is een deel van de opleidingen die het Nibud aanbiedt aan professionals uitgezonderd van de BTW-plicht.

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals