Train de trainer Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!'

Train de trainer Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!'

voor trainers en coördinatoren vrijwilligersorganisaties

Locatie Amsterdam (Zilveren Toren)
Duur 3,5 uur (1 dagdeel)
Gratis

In deze train de trainer krijgt u handvatten om uw vrijwilligers te leren werken met het Geldplan dat is ontwikkeld door het Nibud, vanuit Startpunt Geldzaken.

Prijsinformatie

 • Gratis voor open inschrijving (vol = vol)
 • Op uw locatie: € 1060,- euro (BTW vrij)

Praktische informatie

 • Voor: trainers, coördinatoren of projectleiders van vrijwilligersorganisaties in de thuisadministratie en/of budgethulp
 • In de training is er plaats voor 15 deelnemers 
 • Datum: 11 april (9 -12.30 uur)
 • Locatie: Zilveren Toren, Amsterdam 
 • Het is handig als u uw laptop mee brengt naar de training.

Filmpje: Geldzorgen? Aan de slag met het Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!

Wat komt aan bod tijdens de train-de-trainer?

Tijdens train-de-trainer krijgt u praktische handvatten en actuele casuïstiek waarmee u zelf een workshop voor uw vrijwilligers kunt organiseren over de volgende onderwerpen:

 • Kennismaken met het Geldplan
 • Leren werken met de Quick Scan
 • Het in kaart brengen van de financiële situatie van het Geldplan
 • Het werken met de actieplannen van het Geldplan
 • Het overdragen van de skills aan de hulpvrager of aan zijn netwerk.
 • Voordelen van het Geldplan voor hulpvragers.
 • Voordelen voor vrijwilligers

Geldplan met Quick Scan

Het Geldplan start met de Quick Scan dat samen met de hulpvrager wordt ingevuld. Hiermee krijgt u én de hulpvrager een eerste indruk van de ernst van de (financiële) problemen en welke hulp daarbij gewenst is. Zo is direct duidelijk of er sprake is van een urgente of ernstige situatie waarbij doorverwijzing naar Schuldhulpverlening gewenst is.

Ook helpt de Quick Scan u inschatten of de hulpvrager intensieve begeleiding of beperkte ondersteuning nodig heeft. In de Quick Scan komen vragen over de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de ernst van de (financiële) problemen
 • de taal-, reken- en computervaardigheden
 • de financiële administratie
 • het eigen netwerk

Na het invullen van de quick scan brengt u de financiele situatie van de hulpvrager in kaart. Zo ontstaat er een overzicht van:

 • bezittingen en schulden
 • inkomsten en uitgaven
 • bijzondere omstandigheden

Op basis van deze gegevens wordt een actieplan opgesteld. Zo kunt u samen met de hulpvrager gericht aan de slag om de financiële situatie weer op orde te krijgen.

Trainer

De training wordt gegeven door Nibud-trainer Natasja Popma

Informatie en contact

Voor meer informatie over de train-de-trainer over het Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!' kunt u contact opnemen met het Nibud:

Deze bijeenkomst is ontwikkeld door het Nibud en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals