Rekenprogramma Budgetadvies

Rekenprogramma Budgetadvies

€ 235,00 Excl. BTW

Deze unieke rekentool (voor professionals) helpt u met een gefundeerd maatwerk advies voor uw cliënt. U ziet snel waar de pijnpunten zitten. De tool laat u klantspecifieke referentiecijfers en minimale voorbeeldbedragen op detailniveau zien. Daarnaast helpt de tool bij het formuleren van een op-maat advies en het opstellen van plan van aanpak. Alle gegevens kunt u vervolgens vastleggen in een dossier.

Het Nibud Budgetadvies Rekenprogramma helpt u snel en eenvoudig bij het in kaart brengen van:

  • de inkomsten en uitgaven van uw cliënt
  • de gemiddelde en minimale bedragen die er van toepassing zijn op de situatie van uw cliënt
  • de invloed van verschillende scenario’s op de begroting

Een onmisbaar hulpmiddel voor de professionele budgetbegeleider!

Let op: deze software is alleen geschikt voor Windows.

Licentiecode na afronden bestelling

Na het afronden van de bestelling krijgt u een bevestiging per mail. Binnen 2 weken ontvangt u een licentiecode waarmee u het programma kunt downloaden en installeren.

Vragen?

Heeft u inhoudelijk vragen over de Rekenprogramma's? Neem dan contact op met dhr. Jasja Bos via 030 23 91 350 of via het contactformulier.

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals