Privacybeleid

Hoe weet ik zeker dat de webwinkel van het Nibud zich in een beveiligde internet-omgeving bevindt?
Als we kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betalingsinformatie, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde server. U kunt dit zien aan het slotje dat (meestal) rechtsonder het scherm staat. En het wordt u verteld via een pop-upscherm. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Kunt u garanderen dat de mail die ik ontvang ook daadwerkelijk van het Nibud afkomstig is?
Dit kunnen we helaas niet garanderen. Het Nibud stelt hoge eisen aan de veiligheid van uw informatie. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Wat is phishing?
Bij Phishing versturen criminelen e-mails, zogenaamd uit naam van het Nibud, waarin ze naar uw persoonlijke gegevens vragen. Geef nooit uw PIN-code of andere persoonlijke gegevens af via de e-mail.

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?
Op uw adres ontvangt u uitsluitend  die informatie die u op dat adres hebt aangevraagd. Als u uw telefoonnummer invult via ons contactformulier, neemt het Nibud alleen telefonisch contact met u op als u hierom zelf hebt gevraagd.

Alle informatie die door klanten, opdrachtgevers en deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het Nibud, de medewerkers en de docenten.

Nibud ondersteunt professionals