Indien u het niet eens bent met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, heeft het Nibud een onafhankelijke derde aangewezen, zoals beschreven in de algemene voorwaarden artikel 12.4. Contactgegevens van deze onafhankelijke derde, dhr. prof. mr. C.E. du Perron, volgen binnenkort.

Nibud ondersteunt professionals