Kwaliteit Scoreformulier thuisadministratie

Kwaliteit Scoreformulier Thuisadministratie

Voor opdrachtgevers, financiers en organisaties die werken met vrijwilligers

Gratis

Voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers spelen een steeds belangrijkere en grote rol bij het voorkomen van en helpen bij financiële problemen en het verhogen van de financiële zelfredzaamheid. Diverse organisaties die zich bezig houden met thuisadministratie vullen steeds vaker de hulp van professionele organisaties aan. Maar hoe weet je als gemeente of vrijwilligersorganisaties kwalitatief goede hulp levert? Wat zijn de criteria? Waar moet je opletten?

Het Nibud heeft, in samenwerking met Stimulansz, een Kwaliteit Scoreformulier ontwikkeld, waarmee vrijwilligersorganisaties kunnen onderzoeken hoe de klanten zelf de hulp ervaren:

Handreiking Kwaliteitsborging in de thuisadministratie

Deze handreiking helpt gemeenten en andere partijen die vrijwilligers inzetten bij het waarborgen en geeft handvatten aan de vrijwilligersorganisatie. Om kwaliteit te kunnen waarborgen is het naast deskundigheidsbevordering, ook belangrijk om plannen te checken, te evalueren en te toetsen op de gestelde doelen.

Uit Tijdschrift 'Sociaal bestek'

Verschenen: 'Nieuw meetinstrument kwaliteit schuldpreventie' (pdf)
(maart 2016)
Door Marion Weijers, Annejet Kerckhaert en Peter Rijsdijk

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals