Hanreiking Student & Financiën

Handreiking Student en Financiën

Voor professionals die studenten ondersteunen bij hun financiële zelfredzaamheid.

Gratis

Gratis hulpmiddel voor uw voorlichting

De studietijd is een tijd waarin veel verandert voor de jongeren. Ze volgen een andere opleiding, komen in een nieuwe omgeving terecht en worden steeds zelfstandiger. Ook op financieel gebied. Ze krijgen te maken met nieuwe kosten en allerlei belangrijke beslissingen met financiële consequenties.

Waarom deze handreiking?

Het doel van deze handreiking is een onafhankelijk en actueel beeld te geven van alle relevante informatie over de financiële zelfredzaamheid van hbo- en wo-studenten. De handreiking dient als onderbouwing, motivatie en verantwoording voor aanbeveling en (online) voorlichting aan studenten en hun ouders. We besteden aandacht aan zowel het oude studiefinancieringsstelsel als het huidige studievoorschot. In de handreiking krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de inkomsten en uitgaven van hbo- en wo-studenten?
  • Op welke manieren lenen studenten? En wat voor schulden hebben ze?
  • Hoe bekend zijn studenten met de regels van het studiefinancieringsstelsel?

In elk hoofdstuk geven we praktische tips over hoe u het gesprek aan kunt gaan met studenten.

Voor wie is de handreiking bedoeld?

Dit document is bedoeld voor organisaties die hbo- en wo-studenten ondersteunen bij hun financiële zelfredzaamheid. Nu en in de toekomst. Concreet gaat het hierbij om:
• decanen die studenten begeleiden en adviseren;
• maatschappelijk en financieel dienstverleners;
• beleidsmedewerkers;
• DUO.

Download gratis de Handreiking Student & Financiën (pdf)

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals