Handreiking Kwaliteitsborging in de thuisadministratie

Kwaliteitsborging in de thuisadministratie

Voor opdrachtgevers, financiers en organisaties die werken met vrijwilligers

Gratis

Gratis instrument

Vrijwilligers spelen een steeds belangrijkere en grote rol bij het voorkomen van en helpen bij financiële problemen en het verhogen van de financiële zelfredzaamheid. Er zijn veel verschillende organisaties in Nederland die zich bezig houden met thuisadministratie. Ze vullen steeds vaker de hulp van professionele organisaties aan. Maar hoe weet je als gemeente of vrijwilligersorganisaties kwalitatief goede hulp levert? Wat zijn de criteria? Waar moet je opletten?

Waarom deze handreiking?

Deze handreiking Kwaliteitsborging in de thuisadministratie helpt gemeenten en andere partijen die vrijwilligers inzetten bij het waarborgen en geeft handvatten aan de vrijwilligersorganisatie. Om kwaliteit te kunnen waarborgen is het naast deskundigheidsbevordering, ook belangrijk om plannen te checken, te evalueren en te toetsen op de gestelde doelen.

Voor wie is de handreiking bedoeld?

Dit document is bedoeld voor opdrachtgevers, financiers en organisaties die werken met vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties zelf kunnen ook gebruikmaken van deze handreiking. Zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie en de vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties die graag 'scherp’ willen blijven, kunnen de handreiking gebruiken om hun organisatie te toetsen en wellicht te verbeteren.

Uit 'Tijdschrift voor Schuldsanering'

Verschenen: ‘Hoe de kwaliteit in de thuisadministratie te borgen?’ (pdf, december 2015)
Door Annemieke Sprenger (Projectcoördinator Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie) en Marion Weijers (senior adviseur budgetvoorlichting Nibud)

Kwaliteit Scoreformulier

Tevens heeft het Nibud in samenwerking met Stimulansz een gratis Kwaliteit Scoreformulier ontwikkeld, waarmee vrijwilligersorganisaties kunnen onderzoeken hoe de klanten zelf de hulp ervaren.

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals