Omgaan met schaarste

Omgaan met schaarste

Haal mensen die rondkomen van een klein budget uit hun tunnelvisie.

Gratis

Omgaan met schaarste

Mensen met een klein budget (door een laag inkomen of door schuldenproblematiek) nemen vaak andere beslissingen dan mensen die niet van een klein budget hoeven rond te komen. Hun keuzes lijken vaak minder slim te zijn en hun situatie niet ten goede te komen.

Waar ligt dit aan? Hebben arme mensen een lager IQ dan andere mensen? Zijn ze gewoon lui en ongemotiveerd? En is dit ook de reden waarom ze arm zijn? Of is er iets anders aan de hand?

Geld &Gedrag

De artikelen behandelen een theorie die aansluit of wordt benoemd in het e-boek Geld & Gedrag, de theoretische basis. Het artikel licht de theorie verder toe, geeft voorbeelden uit de praktijk en geeft de professional aanbevelingen mee.

Ook verschenen in de Nibud-artikelen reeks

1. Hoe slaagt een goed voornemen?
Gewoontegedrag doorbreken met implementatie-intenties

2. Aan de slag met schuldpreventie
Richt interventie op het gedrag van de doelgroep

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals