Geld en Gedrag

Geld en Gedrag

Financieel (ir)rationeel gedrag, waarom mensen doen wat ze doen

Gratis

Waarom mensen doen wat ze doen

Van de consument wordt verwacht dat hij financieel zelfredzaam is. Maar lang niet iedereen redt het geheel op eigen kracht. Om deze mensen te kunnen helpen en begrijpen, is inzicht nodig in de processen die gedrag sturen. Het maken van een financieel overzicht leidt tot inzicht en bewustwording, maar is nog geen garantie voor het aanpassen van gewoonten en het weer op orde krijgen van het bestedingspatroon. Want dat is nog niet zo gemakkelijk…

Geld en Gedrag behandelt wetenschappelijke inzichten uit de gedragswetenschappen en theorieën rond financiële zelfredzaamheid. Voor professionals die contact hebben met consumenten met financiële vragen, zal het met deze kennis over financieel gedrag gemakkelijker worden hen te begrijpen en te ondersteunen op weg naar financiële zelfredzaamheid.

Nibud-artikelen

In aparte aanvullende artikelen komen extra onderwerpen aan bod die de verbinding leggen tussen de wetenschappelijke basis in dit boek en de praktijk. De artikelen zijn bedoeld om u te ondersteunen in de praktijk.

1. Hoe slaagt een goed voornemen?
Gewoontegedrag doorbreken met implementatie-intenties

2. Omgaan met schaarste
Haal mensen die rondkomen van een klein budget uit hun tunnelversie

3. Aan de slag met schuldpreventie
Richt interventie op het gedrag van de doelgroep

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals