Het Nibud is dé expert in Nederland op het gebied van huishoudfinancien. We delen onze kennis graag met professionals die zich bezig houden met grip op geld. Of het nu gaat om medewerkers, inwoners, huurders of cliënten, wij hebben veel software, kennis en onderzoek in huis waarmee we u helpen met uw preventiedoelstelling, voorlichtings- of begeleidingstaak.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bel voor een oriënterend gesprek met het Nibud via 030 - 2 391 350, of stel uw vraag via het contactformulier.

1. Advies & onderzoek

Mist u financiële gegevens of inzicht in het financieel gedrag van uw doelgroep, klant of werknemer? Wilt u als gemeente weten of minimabeleid het beoogde effect heeft? Wilt u uw werknemers of klanten helpen met het op orde krijgen van hun financiële situatie? Of bent u op zoek naar een handig (online) rekenmiddel voor het maken van financiële beslissingen?

2. Referentiecijfers & budgetbedragen

Het Nibud is de enige partij die inzicht heeft in inkomsten en uitgaven van alle typen huishoudens in Nederland. We hebben hiervoor een methodiek ontwikkeld zodat u en uw klanten, op basis van feitelijke cijfers, verantwoorde financiële keuzes kunnen maken. Banken maken gebruik van onze cijfers bij hypotheekverstrekking. Maar onze cijfers worden ook gebruikt voor beleidsvorming en -rapportages.

Daarnaast ontwikkelen we handige rekentools (veelal in opdracht) voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, lenen, scheiden en inkomensondersteuning.

3. Trainingen & workshops

Het Nibud organiseert trainingen voor budgetcoaches en andere professionals die te maken hebben met financiën van klanten of werknemers. Daarnaast ontwikkelen we incompany trainingen, waarbij we samen met de klant de insteek bepalen en het lesmateriaal ontwikkelen. Preventief, maar ook bij problemen. We hebben het afgelopen jaar bijvoorbeeld trainingen ontwikkeld voor de Belastingdienst, voor gevangenissen, vrijwilligers, woningbouwcorporaties, detailhandel en P&O adviseurs.

4. Voorlichtingsmaterialen

Financiële zelfredzaamheid is het speerpunt van het Nibud. Vanuit onze kennis hebben we competenties ontwikkeld: wat moet je kunnen en weten om goed en slim met geld om te gaan? Deze competenties zijn doorvertaald naar lesmateriaal, educatieve spellen, opdrachten en boeken.

Ook maken we folders met hierin praktische tips en voorbeelden. Veelal in opdracht van en specifiek voor bedrijven, gemeenten en organisaties, waarbij we aansluiten bij eigen voorlichtingscampagnes en activiteiten. Er is veel mogelijk.

Contact

  • Bel voor een oriënterend gesprek met het Nibud via 030 - 2 391 350, of stel uw vraag via het contactformulier.
  • Kink voor meer informatie op nibud.nl

Nibud ondersteunt professionals