Bijeenkomsten Kennismaken met het Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!'

Bijeenkomst Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!'

Voor coördinatoren thuisadministratie en/of budgethulp

Locatie Eigen locatie
Duur 1 uur
€ 370,00 BTW vrij

Kennismaken met het Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!

In deze themabijeenkomst maakt u kennis met het Geldplan dat is ontwikkeld door het Nibud, vanuit Startpunt Geldzaken.

Voor wie?

Coördinatoren of projectleiders van gemeenten en vrijwilligersorganisaties in de thuisadministratie, financieel loketten en budgethulp.

Filmpje: Cliënt met geldzorgen? Samen aan de slag!


Geldplan met QuickScan

Het Geldplan start met de Quick Scan dat samen met de hulpvrager wordt ingevuld. Hiermee krijgt u én de hulpvrager een eerste indruk van de ernst van de (financiële) problemen en welke hulp daarbij gewenst is. Zo is direct duidelijk of er sprake is van een urgente of ernstige situatie waarbij doorverwijzing naar Schuldhulpverlening gewenst is. Ook helpt de Quick Scan u inschatten of de hulpvrager intensieve begeleiding of beperkte ondersteuning nodig heeft.

In de Quick Scan komen vragen over de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de ernst van de (financiële) problemen
 • de taal-, reken- en computervaardigheden
 • de financiële administratie
 • het eigen netwerk

Wat komt aan bod tijdens de bijeenkomst?

 • Kennismaken: hoe werkt de QuickScan en hoe wordt de financiële situatie in kaart gebracht?
 • Voordelen van het Geldplan voor hulpvragers.
 • Voordelen voor vrijwilligers.
 • Voordelen voor coördinatoren en vrijwilligersorganisatie.
 • Hoe kunt u het Geldplan implementeren in bestaande werkwijze?

Meer over de bijeenkomst

 • De bijeenkomsten worden gegeven door een trainer van het Nibud
 • Duur: 60 minuten
 • Aantal deelnemers: maximaal 50
 • De locatie van de bijeenkomsten moet door de vrijwilligersorganisatie zelf geregeld worden

Informatie en contact

Voor meer informatie over of het inplannen van de bijeenkomst kunt u contact opnemen met het Nibud:

Nibud Secretariaat opleidingen: 030 - 23 91 392
Of via het contactformulier Nibud Opleidingen

Deze bijeenkomst is ontwikkeld door het Nibud en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

030 - 2391 350

We denken graag met u mee

Nibud ondersteunt professionals